Begæring om udtrædelse af Kommunalbestyrelsens stedfortræderliste

Michael Rosing (løsgænger) forlader mødet.

Indstillingen godkendes