Begæring om orlov fra Kommunalbestyrelsen

Indstillingerne godkendes.