Beboelsescontainere i Qernertunnguit Lokalplanområde 3C8

Punktet trækkes tilbage.