Asfaltværk

Indstillingen godkendes af flertallet (IA, N og D). 

Mindretalsudtalelse fra Siumut: Siumut godkender ikke indstillingen om at godkende tillægsbevillingen på 2,5 mio. kr. 2022 og knap 11,4 mio. kr. i 2023.  Siumut vil arbejde for at midlerne ikke tages direkte fra service overfor borgerne, men hellere med en omprioritering af anlægsområdet.