Aqqaluks park

Orienteringen tages til efterretning.