Ansøgning – Udstillingen Pinnersaat, Nuuk Kunstmuseum

Ansøgning – Udstillingen Pinnersaat, Nuuk Kunstmuseum

 

Nuuk Lokaludvalg har onsdag d. 24. april modtaget ansøgning fra Nuuk Kunstmuseum om økonomisk støtte til udstillingen Pinnersaat om nordisk smykkekunst. Der søges om 65.000 kr.

Ifølge ansøgningen er det samlede budget er på 342.000 kr. men Lokaludvalgets bidrag er tiltænkt specielt til lyssætning, udvikling af undervisningsmateriale og bidrag til at få samlet kunstnerne i Nuuk.

Formålet med projektet er ifølge ansøgningen blandt andet:

”(…) At skabe en stor udstilling i Nuuk som flytter på grænserne for smykkekunst – et projekt der kan være med til at udvide forståelsen af smykkekunst og forhåbentligt inspirere lokale kræfter i Nuuk til at tage smykkekunsten op til et nyt niveau. Udstillingen er planlagt til at skulle hænge fra oktober til og med december 2019.

Smykker er kulturbærende elementer der viser noget om hvem vi er som mennesker og som samfund. Derfor ønsker vi på Nuuk Kunstmuseum at vise både helt nye smykker og men samtidig inddrage ældre smykkekunst fra Grønland i en stor udstilling under Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019. I udstillingen vil vi desuden inddrage smykkekunst fra de nordiske lande, og ældre smykkekunst vil blive udstillet i samarbejde med Nunatta Katersugaasivia / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.

På Nuuk Kunstmuseum gør vi meget ud af at gøre vores udstillinger relevante lokalt med undervisningsmateriale til folkeskolerne, med opgaver til børnefamilier og med gratis entre hver torsdag hvor rigtig mange lokale besøger museet.

(…) Skolebørn vil blive inddraget gennem undervisningsforløb i regi af Kulturrygsækken.”

Bemærkninger fra sekretariatet
Afdeling for Kultur og Event bemærker, at det er et spændende og anderledes projekt, som vil bidrage til at skabe et stærkere netværk blandt kunstnere og skabe grobund for ny inspiration. Derudover er Kunstmuseet kendt for at lave undervisningsmaterialer af høj kvalitet, som giver kommunens skolelever positive oplevelser udenfor skolen.

Hertil ser Afdeling for Kultur og Event et potentiale i promoveringen af smykkekunst som profession, både med hensyn til eksportmuligheder og i forhold til at give inspiration til lokalsamfundet.

Indstilling

Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

Bilag
1. Ansøgning

2. Projektbeskrivelse

3. Budget

4. Budget, kunstnere

Nuuk Lokaludvalg beslutter at ansøgningen imødekommes og der tildeles 65.000 kr. til formålet.