Ansøgning – Uanga Timera Projekt

5H: Ansøgning – Uanga Timera Projekt

Den 27. marts 2019 har Lokaludvalgsmedlem Naleraq Eugenius fremsendt forslag/ansøgning om økonomisk støtte til projektet Uanga Timera, som er et teaterstykke målrettet 1-3. klasses skolebørn i alle folkeskoler. Nuuk Lokaludvalg søges om i alt 200.000 kr.

I projektbeskrivelse for Uanga Timera, står der blandt andet:

” Formålet med dette teaterstykke, er og give børn værdifulde værktøjer til at reagere i tilfælde af et problem scenarie, så børnene knan reagere hurtigere før problemet, bliver værre. Teaterstykket skal vises i klasseværelserne så børnene føler sig trygge sammen med deres klassekammerater. Derfra kommer forestillingen til at vise både den dårlige og gode opførsel, som børnene kan lære af, og dem vil vi gerne præsentere ved at bruge sang og musik, og de visuelle papkostumer, som kommer til at blive lavet af Teater Trattofon fra Sverige.

Stykket kommer til at blive instrueret af Nalle Laanela, som også har instrueret ”Kaassassuk” og ”Juulimaaq”. Skuespillerne kommer til at være Nukakkuluk Kreutzmann og Klaus Geisler, uddannet skuespillere fra Grønland, og Hans-Ole som kommer til at spille med musikken og teknik ved siden af. Vi samarbejder med børneorganisationer, så alle kan lære noget af det teaterstykke, så vi også kan være opmærksomme på specifikke problemstillinger, som kan opstå ved sådanne forestillinger.”

Teaterstykket laves ud fra et teaterkoncept, som kaldes for ”forum teater”. Forum teater bliver ofte brugt med henblik på at involvere publikummet når der opstår et problem i forestillingen, hvor publikum bedes om at deltage i at løse problemet. På denne måde kommer der til at være dialog med børnene i forløbet.

Bemærkninger fra sekretariatet:

Forvaltning for Børn og Skole bemærker, at forvaltningen ikke tidligere har hørt om dette projekt og kunne godt tænke sig at høre mere om projektets formål og tankerne bag. Såfremt der skal foregå forestillinger eller anden aktivitet i skolernes undervisningstimer, skal dette planlægges i tæt dialog og samarbejde med skolelederne, således at projektet bliver koordineret med andre tiltag på området, herunder eksempelvis skolernes samarbejde med børnerettighedsorganisationen MIO og Nakuusa. Forvaltning for Børn og Skole anbefaler, at Nuuk Lokaludvalg ikke tildeler økonomisk støtte til formålet før der er indledt en dialog mellem Projekt Uanga Timera og Forvaltning for Børn og Skole.

Kommunens Kultur- og Eventafdeling bemærker endvidere, at de gerne fra administrativ side af så at projektet ved gennemførelse blev tilbudt til skolerne via Kulturrygsækken.

Indstilling
Der indstilles til:

  • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

Bilag

1. Ansøgning/forslag

2. Overordnet budget for projektet

3. Projektbeskrivelse – DK

4. Projektbeskrivelse – KAL

Beslutning

Naleraq Eugenius forlader Lokalet, da han erklærer sig inhabil i sagen.

Nuuk Lokaludvalg beslutter at støtte projektet med 100.000 kr. under forudsætning af at Forvaltning for Børn og Skole giver en positiv tilbagemelding på et fremadrettet samarbejde om Uanga Timera. Sekretariatet er ansvarlig for at indhente fornyede bemærkninger fra Forvaltning for Børn og Skole.