Ansøgning – Sisorarfiit, pistemaskine

5I: Ansøgning – Sisorarfiit, pistemaskine

Lokaludvalget har d. 28. marts 2019 modtaget ansøgning fra Sisorarfiit om økonomisk støtte til indkøb af ny pistemaskine. Der søges om i alt 2.746.812 kr.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag 1. I ansøgningen står der blandt andet:

“(…) Aktuelt foreligger der et akut behov for midler til indkøb af ny maskine.

Fonden råder over 4 pistemaskiner, hvoraf den nyeste er fra 2015. De 3 andre er

henholdsvis fra 1992, 1997 og 2007. Alle 3 maskiner er medtaget af slid, og vi

oplever jævnligt nedbrud. Kommunen har grundet besparelser ikke mulighed for at

yde ekstraordinære tilskud til en ny maskine og vi har derfor valgt at forsøge selv at

finde penge. Det skal nævnes at 1 ny maskine vil kunne erstatte 2 af de gamle og vi

vil derfor kunne opretholde samme niveau af løjper og pister som før.

Sisorarfiit er en erhvervsdrivende fond. Fonden modtager ca. kr. 2,7 millioner pr år i

drifttilskud fra Kommuneqarfik Sermersooq. Den årlige samlede omsætning er ca. kr.

4,5-5 millioner.

Sisorarfiit driver 3 skilifte, med ca. 2 km pister, 20 km langrends løjper samt 5 km

snescooterspor. (…) Det er gratis for børn og unge samt pensionister op til 18 år, at benytte alpin anlæggene i hverdagen. Langrendsløjper er gratis at benytte for alle byens borgere, turister, besøgende etc. og i øvrigt består Sisorarfiit´s primære opgave i, at sørge for at byens borgere har mulighed for at udnytte vinteren med sunde og givende udendørs aktiviteter.”

Indstilling
Der indstilles til:

  • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

Bilag

1. Henvendelse og udvidet ansøgning fra Sisorarfiit

2. Ansøgning – Sisorarfiit

Beslutning
Nuuk Lokaludvalg giver afslag på ansøgningen med følgende bemærkninger:

Nuuk Lokaludvalg anerkender behovet for en ny pistemaskine og vigtigheden af at man I Nuuk kan tilbyde både alpin- og langrendsløjper af god kvalitet.

Økonomiudvalget har d. 13. december 2018 godkendt, at Lokaludvalgets overordnede puljemidler for 2019 fordeles over 6 overordnede kategorier, således at midlerne anvendes så bredt som muligt og til gavn for flest mulige borgere i alle aldersgrupper. Lokaludvalget her dermed ikke mulighed for at tildele størstedelen af deres samlede årlige budget til et enkelt formål.

Nuuk Lokaludvalg anbefaler at Skiliften og Kommunen går i dialog om at finde en løsning på problemet.