Ansøgning – Sejltur for udsatte børn, Red Barnet

 

Lokaludvalget har d. 8. Februar 2019 modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra Red Barnet Grønland. Der søges om 12.025 kr. til en sejltur for udsatte børn d. 9. Juni 2019.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag 1. I ansøgningen står der blandt andet:

”Formålet er at give en gruppe sårbare og udsatte børn et afbræk fra hverdagen, en stor oplevelse samt frisk luft og trygt samvær med forældre og frivillige.

Ture i fjeldet er lig med frisk luft, fysisk bevægelse og sjove oplevelser. Børnene får en forståelse for den natur, de bor i, samtidig med at de får udfordrende oplevelser. På fjeldtur kan man glemme hverdagens problemer og bare have det sjovt sammen.

(…) Skibet Immanuel har givet os et tilbud på 6-7 timers sejltur inklusive fiskeri og tid i land.

Deltagerne er børn og familier, der hører under Familiecentret i Nuuk. Familierne har brug for ekstra støtte til at etablere aktiviteter for deres børn og derigennem skabe positive oplevelser, der kan understøtte forældre og barn-relationen.

Nuuk Lokalforening har gennem Familiecentret kontakt til familierne og arrangerer faste aktiviteter med fokus på fysisk udfoldelse, friluftsoplevelser og trygt socialt samvær.

Til sejlturen inviterer vi 16 børn og 7 voksne som følges af 4 frivillige fra Nuuk Lokalforening.”

Indstilling
Der indstilles til:

  • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

    Bilag
    1. Ansøgning fra Red Barnet d. 8. feb. 2019

Det besluttes at sejlturen for udsatte børn, arrangeret af Red Barnet, støttes med 12.025 kr.