Ansøgning – Qooqqut Festival

Ansøgning – Qooqqut Festival

Den 3. juli 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af Qooqqut Festival d. 9-10. august 2019. Der ansøges om i alt 70.000 kr. til dækning af omkostninger i forbindelse med rejser, udstyr og honorarer.

 

I ansøgningen står der følgende:

“Qooqqut Festival er en helt unik og tilbagevendende gratis begivenhed for familier midt i naturen, hvis program styrker fællesskabet på tværs af generationer, nationaliteter, borgere og kunstnere (…).

 

Det ansøgte beløb bidrager til dækning af omkostninger til følgende poster:

Honorarer: 30.000 kr.

Rejser og ophold: 30.000 kr.

Udstyr: 10.000 kr. ”

Fuldt budget og projektbeskrivelse er vedhæftet sammen med ansøgningen. Se venligst bilag 1-3.

 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Qooqqut Festival finder sted d. 9-10. august og festivallen vil derfor være afviklet inden Lokaludvalget behandler ansøgningen på deres ordinære møde d. 13. august 2019.

 

Jævnfør Lokaludvalgets hjemmeside, fremgår det af Lokaludvalgets retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte, at: Der ikke kan søges om støtte efter et arrangement har fundet sted.

 

Ansøger har tolket ovenstående retningslinje, som at det er ansøgningstidspunktet og ikke tidspunktet for lokaludvalgets behandling af ansøgningen, som skal finde sted før arrangementet.

Sekretariatet har derfor givet kompensation og tilladelse til at ansøgningen fremlægges for Lokaludvalget på det ordinære møde d. 13. august 2019.

 

Fremadrettet vil formuleringen af retningslinjen blive ændret til følgende:

 

Der kan ikke tildeles økonomisk støtte til arrangementer, der har fundet sted inden behandlingstidspunktet for ansøgningen.

Indstilling

Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Projektbeskrivelse

3. Budget

Det besluttes, at der gives afslag på ansøgningen med bemærkning om, at Nuuk Lokaludvalg anerkender at Qooqqut Festival er en helt unik begivenhed, men at arrangementet falder uden for Lokaludvalgets fokus på lokalområderne/bydelene i Nuuk.