Ansøgning – Projekt Law Shifters, Nuuk Kunstmuseum

5K: Ansøgning – Projekt Law Shifters, Nuuk Kunstmuseum

Lokaludvalget har d. 2. april 2019 modtaget ansøgning fra Nuuk Kunstmuseum om økonomisk støtte til demokratiprojektet Law Shifters der skal foregår juli-december 2019.
Der søges om i alt 60.000 kr.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag 1. I ansøgningen står der blandt andet:

”Projektet Law Shifters får unge mennesker til at diskutere deres politiske holdninger, etiske synspunkter og sans for retfærdighed, idet de gendømmer rigtige retssager og skriver nye lovforslag, som reflekterer den virkelighed, de er en del af i dag.

Vi søger penge til at workshops målrettet skoler i Nuuk og til en lovmaskine på Nuuk Kunstmuseum samt en lille transportabel én, som kan komme rundt i byen, fx på skolerne, i kommunens borgerservice, til events under Nuuk Nordisk mm.

Law Shifters består af en lovmaskine, som udstilles på Nuuk Kunstmuseum, hvor børn og unges lovforslag suges ind. Disse lovforslag skriver advokater om til et juridisk sprog, som løbende publiceres via plakater i byrummet samt på internettet på Law Shifters hjemmeside samt på Nuuk Kunstmuseums hjemmeside og Facebookside. Samtidig vil der være workshops som en del af skoletjenesten på museet, hvor skolebørn og studerende skal gendømme ældre retssager i samarbejde med advokater.

Projektet bliver også en del af Nuuk Nordisk Kulturfestival i oktober 2019 i et samarbejde med NIPÅ, Nordens Institut på Åland. Åland er også et selvstyre og under festivalugen vil grønlandske børn og unges lovforslag blande sig i byrummet med ålandske børn og unges lovforslag.

Målgruppen er Børn og unge. Men alle besøgende på kunstmuseet kan aflevere lovforslag til lovmaskinen og reflekterer over, hvad en lov er.”

Bemærkninger fra sekretariatet:
Dele af projektet kører som en del af Kunstmuseets skoletjeneste i samarbejde med kommunens kulturrygsæk, hvor der årligt er ca. 1000 skolebørn fra Nuuk igennem. Det bliver et forløb/workshop, som foregår på museet, som lærerne selv booker.

I forhold til andre dele af projektet vil det være relevant at samarbejde med Forvaltning for Børn og Skole om at få formidlingen af projektet og projektets produkter; plakat, bog og film ud på skolerne.

Indstilling
Der indstilles til:

  • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

Bilag
1. Ansøgning
2. Projektbeskrivelse, budget, samarbejdsaftaler

Beslutning

Nivi Christensen forlader lokalet, da hun som leder af kunstmuseet erklærer sig inhabil.
 

Det besluttes at Lokaludvalget tildeler 60.000 kr. til formålet.
Lokaludvalget synes at det er en rigtig god idé og håber at skolerne vil tage godt i mod projektet, som kan være med til at skabe demokratiforståelse hos de yngre generationer.