Ansøgning om retliglovliggørelse af døgninstitution i ejendommen Eqalugalinnguit 76B, 3900 Nuuk