Ansøgning om orlov

Formanden Lucia Møller-Grønvold vil gerne have en kortere orlov på 2 måneder fra Lokaludvalget.

Her er hendes ansøgning:

” Jeg vil hermed meddele, at jeg gerne vil have orlov i 3 måneder, det er resten af april måned/maj juni 2020 – på grund personlige årsager, jeg skal hermed henvise til vedtægtens § 15, jeg regner med at starte arbejdet igen 1. juli 2020.

Det er hermed meddelt.

Venlig hilsen

Lucia Møller-Grønvold,

Paamiut NA formand”

Samtlige Lokaludvalgsmedlemmer imødekom formandens sansøgning om orlov. Hvorfor hun kommer tilbage fra orlov i slutningen af juni 2020.

Næstformand Peter-Angunnguaq Mikaelsen vil være fungerende formand under formandens orlov.