Ansøgning om orlov

Den 12. januar 2021 skrev næstformanden Peter-Angunnguaq Mikaelsen, at han rejste sammen med sin familie, grundet konens uddannelse, og at børnene ikke kunne få daginstitutionsplads umiddelbart. Derfor ansøger han om orlov fra lokaludvalget.
Han ved ikke hvornår han kommer tilbage.
Stedfortræderen under hans orlov, Ulrik Mathiesen blev spurgt om han vil indtræde midlertidig. Han kan ikke svare i øjeblikket grundet til han skal til Sana, han vil give besked ligeså snart han har fået besked fra lægen.

Taget til efterretning.

Ulrik Mathiesen sagde ja.