Ansøgning om køb af bøger.

Mit navn er Dorthe-Marie Mogensen-Fontain, jeg prøver her at ansøge om bøger som vi mangler i vuggestuen Meeraq.
Jeg er medlem af forældrerådet i vuggestuen og på baggrund af det sender jeg ansøgningen.
Først og fremmest har jeg en datter på ét år som er meget glad for bøger, derfor har jeg efterlyst bøger i vuggestuen og konstateret at de overhovedet ikke har nogen. Bøger skaber følelser, bøger giver stof til eftertanke, de skaber fantasier, de giver viden og som det væsentligste kan de anvendes til at udvikle barnets ordforråd. Derfor vil vi fremme deres fremtid gennem bøger, gennem bøger styrker vi deres sprog, vi styrker kommunikationen mellem de ansatte og børnene, vi danner grundlaget for fremtiden. Derfor vil det at have bøger gavne alle, det vil være med til at fremme alle her i vort by. Jeg er heller ikke i tvivl om at indsatsene vil gøre gavn i fremtiden.
Grunden til at jeg sender ansøgningen til jer, er at børnenes legetøj er nedslidte og skal derfor erstattes med nyt og fordi vuggestuen mangler midler til at købe bøger.
Jeg forestiller mig at de vil være med til at fremme vores dejlige by, derfor håber jeg at min ansøgning vil blive taget godt imod.
 
Antal og pris af bøger:
Vi har valgt disse bøger som er passende for små børn, siderne er tykkere og er farverige, de kan anvendes som pegebøger til at øge deres ordforråd.
Alle stuer skal have hver deres bøger og have ekstra, så i alt 5 stk.
5 stk. pris 169,95 kr. =849,75
Sammenlagt bliver det i alt 6592,75 kr.
Med venlig hilsen
Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Lokaludvalget giver ikke bevilling til den daglige drift af kommunen. Så selvom der er forståelse for baggrunden af ansøgningen gives der afslag.