Ansøgning om alkoholbevilling – Nuuk food

Indstillingen godkendes.