Ansøgning om alkoholbevilling – Cafe Tamu

Indstillingen godkendes.