Ansøgning – Nuuk Nordisk Kulturfesitval 2019

5G: Ansøgning – Nuuk Nordisk Kulturfesitval 2019

Lokaludvalget har d. 27. marts 2019 modtaget ansøgning fra Nordens Institut i Grønland (NAPA) om økonomisk støtte til afholdelse af Nuuk Nordisk 2019. Festivalen finder sted 7.-13. oktober 2019, hvor 250 grønlandske og udenlandske kunstnere gennem ugen vil stå bag mere end 300 events, forestillinger, koncerter, kulturdebatter m.m. Der søges om i alt 300.000 kr.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag 1. I ansøgningen står der blandt andet:

”(…) Festivallen vil sætte nordisk samarbejde og kultur på dagsorden i Grønland. Vi vil skabe bro mellem Nuuk og resten af Norden.

Nuuk Nordisk er for alle borgere i Nuuk. Festivalen afholdes hvert andet år og det er ambitionen

at den bliver mere og mere selvkørende, hvilket betyder at de der har råd, også skal finde

programmet så attraktivt at de vil betale for det. Men vi vil også have børn, unge og de der ikke

har råd med i den folkefest vi ønsker at skabe. Og dér er vi fuldstændig afhængige af bl.a.

Lokaludvalgets støtte. Vi har i 2019 et særligt fokus på børn og unge og deres muligheder for at

være kreative skabende individer, der har mulighederne og rammerne til at tage initiativ. Samtidig

skal Nuuk Nordisk være ligestillet – både ift. køn men også sprog, tilgængelighed og økonomi.

Under dette års festival har storgruppen af samarbejdspartnere valgt, at have et fælles tema som

er “HJEM”. Hjem kan forstås og tolkes på forskellige måder og nogle af de mest oplagte

undertemaer kan være “Velkommen hjem til Nuuk”, “Hvem har hjem hvor?”, “Hjemmelavet”,

“Ens og forskellige hjem”, “Hjemve” og mange andre fortolkninger. Vi håber derved at skabe en

rød tråd gennem festivalens program.

Det er vigtigt for festivalen, at lade kunst og kultur være tilgængelig for så mange som muligt –

heri også Nuuk Nordisk’ eget program. Derfor vil vi med jeres hjælp uddele gratis armbånd til

hjemløse i Nuuk og andre underrepræsenterede grupper i byen. Mange aktiviteter, blandt andet

program i det offentlige byrum og offentlige institutioner, vil gøres gratis og frit for alle borgere

at deltage i (…)”

Bemærkninger fra sekretariatet:

I 2019 er har Kommuneqarfik Sermersooq støttet Nuuk Nordisk med i alt 800.000 kr.
Der er afsat 300.000 kr. kommunens budget 2019 samt tildelt 500.000 kr. fra Sermeq puljen.

Indstilling
Der indstilles til:

  • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

Bilag
1. Ansøgning – Nuuk Nordisk

Beslutning

Det besluttes, at Nuuk Lokaludvalg tildeler 300.000 kr. til formålet.
6 stemte for, 1 stemte imod og 1 stemte blankt.