Ansøgning – Ningyo i Japan, Dukketeater for børn

Ansøgning – Ningyo i Japan, Dukketeater for børn

Den 30. juli 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til produktion og afvikling af dukketeater før børn mellem 5 og 10 år, samt tilhørende workshop hvor skoleklasser lærer at lave dukker på alternative og kreative måder.

 

Det forventes at der vil være 3-4 forestillinger som skal vises i Illorput i januar 2020. Forestillingerne er målrettet alle folkeskoleelever i Nuuk på 1-5 klassetrin. Hertil laves der også et par åbne forestillinger målrettet børnefamilier. Der søges om i alt 200.000 kr.

 

Budget fremgår af ansøgningen, hvori der også står følgende:

“Teaterstykket handler om en magiker som rejser rundt og finder kærlighed i andre lande, men hvor han også begynder og husker sine rødder fra Grønland. Formålet med forestillingen er, at vise børn forskellige kulturer men også have den grønlandske baggrund som grundlag.

 

Selve teaterstykket bliver lavet af Ujarneq Fleischer og Naleraq Eugenius.
Hertil samarbejdes der med skuespiller Nukakkuluk Kreutzmann, lyddesigner Hans-Ole Amossen samt instruktør/dukkemester Bruce Hunter fra Canada.

 

Mens produktionen af forestillingen foregår, vil vi gerne arrangere en workshop for børn, hvor man kan lære og lave dukker, der er forskellige fra den typiske måde at lave dukker på. Vi har eksperimenteret med hvordan man kan bruge hele kroppen og bruge forskellige hverdagsting og lave dem om til dukker. Workshoppen skal foregå i klasseværelserne, hvor vi kommer og holder workshop med børnene.”
 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Der er dokumenteret tilsagn fra samtlige kunstnere og teknikere.

 

Bemærkninger fra Forvaltning for Børn og Skole:

Ingen

 

Bemærkninger fra Afdelingen fra Kultur og Event:

Afdelingen for Kultur og Event bemærker, at Kulturrygsækken er en skoletjeneste, der har mulighed for at aflønne kunstnere der tilbyder kunstneriske eller kreative workshops målrettet folkeskolebørn. Ansøgerne er velkommen til at henvende sig til Afdeling for Kultur og Event for en dialog omkring et samarbejde om dukkelavning-workshops under Kulturrygsækken, da projektets fokus på den interkulturelle fortælling og arbejdet med en ny kunstnerisk teknik, er meget spændende.

Indstilling

Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Budget

3. projektbeskrivelse (KAL)

Naleraq Eugenius erklærer sig inhabil og forlader Lokalet.

Det besluttes, at ansøgningen imødekommes delvist og at der tildeles 100.000 kr. til formålet med bemærkning om, at ansøger opfordres til at indgå samarbejde med Afdeling for Kultur og Event med henblik på at projektet bliver en del af skoletjenesten Kulturrygsækken.