Ansøgning – Nationaldragt i børnehøjde, et samarbejde mellem Kittat, Illorput, Kulturrygsækken og Nuuk Lokalmuseum (Nuutoqaq)

Ansøgning – Nationaldragt i børnehøjde, et samarbejde mellem Kittat, Illorput, Kulturrygsækken og Nuuk Lokalmuseum (Nuutoqaq)

Den 5. august 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af 4 familie workshops på Lokalmuseet i forbindelse med projektet ”nationaldragt i børnehøjde”

 

Der søges om i alt 10.000 kr.

 

I ansøgningen står der blandt andet følgende:

 

”Kittat, Illorput, Kulturrygsækken og kunstneren Susanne Jensen vil i samarbejde skabe mulighed for at øge børns interesse for nationaldragten. Dette vil blive gjort ved at lave kunst med børn i alle alderstrin i folkeskolen samt ved at lave familieworkshops hos Nuutoqaq

 

I foråret 2019 har Kittat og Kulturrygsækken ved Lene Augusta Olsen og Susanne Jensen haft flere skoleklasser med i keramik- og kunstlokalet, både i Illorput og ude på flere skoler.

Formålet var at øge børns interesse og nysgerrighed for nationaldragten, ved at skabe en, for børn, spændende vinkel. Motivationen har været at arbejde kreativt og på et plan, hvor børnene selv havde indflydelse på udformning og design, med nationaldragten som skabelon.

 

(…) Den kreative proces fortsætter på Nuutoqaq / Nuuk lokalmuseum i perioden oktober og november 2019. Her vil de værker der er lavet i foråret blive hængt op af en sammensat gruppe af de børn, som har været engageret i arbejdet. Det vil også i denne periode fortsat være muligt for skoleklasser at arbejde videre med projektet, idet der bliver lavet workshops med skoleklasser på lokalmuseet. Dette foregår under Kulturrygsækken. Skoleklasser kan vælge mellem følgende workshops:

 

  • Lave store perler, af papmache, derefter laves et perlemønster, som skal sys op på en stor perlekrave.

  • Lave mønster og sy avittat, som så ender med at blive meget lang.

  • Amisut sæler, på papir som bliver malet og pyntet enten med avittat mønster eller perlemønster.

Hertil vil det også være muligt for familier at besøge museet og arbejde videre på de tre ovenstående projekter, som løbende vil køre i oktober og november måned. Det er disse familieworkshops lokalmuseet søger om økonomisk støtte til fra Nuuk Lokaludvalg.

 

Projektet er for alle, familier og skoleklasser. Arbejdet vil blive gradueret og tilpasset børnenes alder.”

 

Bemærkninger fra Sekretariatet
 

Bemærkninger fra Afdeling for Kultur og Event
Afdeling for Kultur og Event vil understrege projektets åbne karakter. Workshops af de ovennævnte kunstnere er meget populære blandt Kulturrygsækkens tilbud. Dog ytres der tit fra elevernes side, et ønske om at forsætte med workshops sammen med deres forældre. Derfor støtter vi op om ansøgningen til afholdelse af familie workshops i forlængelse af Kulturrygsækkens tilbud til skoleelever. Det er et klart mål i Kommuneqarfik Sermersooqs nye kulturpolitik, at forbedre kunstneriske og kreative aktiviteter for hele familien.

Indstilling

Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning og budget

Det besluttes, at ansøgningen imødekommes med bemærkning om, at ansøgninger i denne størrelsesorden fremover bør kunne findes inden for eget budget i kommunen.