Ansøgning – Myter og Sagn i Norden

Ansøgning – Myter og Sagn i Norden

Den 5. august 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning fra SEID Productions om økonomisk støtte til afholdelse af gratis event i Nuuk d. 14-27. oktober 2019 under temaet ”Myter og Sagn”. Der ansøges om i alt 55.800 kr.

 

I ansøgningen står der blandt andet følgende:

 

Projektets formål og forløb:

 1. Under et to ugers forløb i Nuuk i oktober måned, vil SEID Productions invitere til to forskellige aftener med Myter og Sagn. To aftener hvor Nuuks indbyggere får mulighed for at tage del i den magiske verden vi undersøger. Vi inviterer til samtaler hvor vi deler den information om myter og væsner vi har fundet og hvor vi opfordrer de deltagende til at dele deres personlige erfaringer og/eller erindringer om sagn, myter og mytevæsner fra Grønland og resten af Norden.

   

  Aftenerne vil foregå enten i Katuaq eller i Nationalteateret og vi vil selvfølgelig byde på friskbrygget kaffe og kage. Målet med disse aftener er at bevare og videreformidle vores sagn og myter fra Norden, samt at samle Nuuks borgere til nogle hyggelige og kulturelle aftener, der udover at være en lærende stund, forhåbentlig skaber sammenhold og en familiær følelse, specielt for dem som mangler øjeblikke som disse.

  Vi vil også invitere udvalgte personer fra Nuuk, som er eksperter på emnet til at snakke og dele deres viden. Så som skuespillere, forfattere, med flere.

   

 1. Under disse to uger vil SEID Productions også invitere til to eftermiddage med workshops i dans, for børn og unge. Dansetimerne vil være baseret på emnet Myter og Sagn og børnene vil få lov til at udforske forskellige bevægelseskvaliteter som tilhører de forskellige mytevæsner. Nogle sjove, kreative og lærerige dansetimer, hvor de deltagende for et indblik i både dansens- og myternes verden.

   

  Formålet med denne visning er at alle i Nuuk skal kunne deltage og få glæde af projektet uanset økonomisk status, alder og etnisk baggrund. Alle arrangementer vil være gratis og åbne for alle.”

   

  Fuldt budget og projektbeskrivelse er vedhæftet sammen med ansøgningen. Se venligst bilag 1-3.

Bemærkninger fra Sekretariatet

 

Sekretariatet har bedt ansøger om at konkretisere, hvordan den de indsamlede fortællinger, skal anvendes. Ifølge ansøger, vil de indsamlede fortællinger ikke blive brugt direkte, men formålet er at skabe en hyggelig aften, hvor der er fokus er på at holde liv i de gamle myter og fortællinger. Der vil dog blive taget notater og muligvis også laves lydoptagelser, efter samtykke fra borgerne. Hertil vil fortællinger om myter og sagn indgå i den forestilling, som ansøger skriver og producerer.

 

Formålet med forestillingen er et forsøg på at bevare viden om myter og sagn:

 

”Jeg vil skabe interesse og kærlighed for den dejlige kultur, som vi en gang brugte til at lede os igennem livet. Der er så meget spænende og lærerigt i den og biblioteket er fyldt med bøger, som ikke bliver læst. Så jeg håber at kunne nå ud til borgerne ved at lave forestillinger og events i stedet.”

Bemærkninger fra Afdeling for Kultur og Event
Afdeling for Kultur og Event bakker op om indsatsen for indsamling af viden om sagn og myter fra Norden. Der savnes dog en beskrivelse af hvad den indsamlede viden skal bruges til. Derudover ville det være ønskeligt med flere kulturelle samarbejdspartnere, der kan bidrage til emnet.

Indstilling

Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Projektbeskrivelse

3. Budget

Det besluttes, at ansøgningen i mødekommes og der tildeles 55.800 kr. til formålet.

7 stemte for, 3 stemte blankt. Nuuk Lokaludvalg er meget positive over for ideen om at holde myter og sagn i live på en anderledes måde, men savner et mere konkret projektforslag – hvem skal holde foredrag, hvordan præsenteres det for borgerne, hvad er formålet? Det er derfor Lokaludvalgets forhåbning, at formålet med event og workshops vil blive kommunikeret klart ud til Nuuks borgere. Hertil bemærkes det, at der evt. kunne skabes samarbejde med Nationalbiblioteket i forhold til lån af lokaler eller lignende.