Ansøgning – Lumnious Greenland, Qinngorput Ukkusissaq

Ansøgning – Lumnious Greenland, Qinngorput Ukkusissaq

Den 5. august 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til en lysinstallation på Ukkusissaq medio december 2019. Lysinstallationen vil vare ca. 1 uge.

 

Der ansøges om i alt: 243.123,00kr.

 

I ansøgningen står der blandt andet følgende:

”Formålet med dette projekt er at bruge den grønlandske natur eller store hvide facader, som en ramme og sætte det i fokus for det grønlandske folk og verden over. Forestil dig, at sætte farver og detaljer på hvide bjerge og isbjerge i vores smukke natur, uden at forstyrre den. En oplevelse som er åben for alle borgere, børn og familier.

 

Vi er i gang med at udvikle en lysinstallation, en udendørs installation som skal ske i Qinngorput, og belyse Ukkusissaq bjerget og projektere enten mod Hans Lynge skolen eller Ukkusissaq også.

 

 

Til denne event vil jeg gerne samarbejde med den elektroniske musiker Hans-Ole Amossen (Da Bartali Crew) som kommer til at lave lydbillede (soundscape) til installationen, en stemningsfuldt ambient musik i baggrunden. Kunstneren Frederik ”Kunngi” Kristensen, som har sat sig på at få en af sin smukke digte til at blive projekteret med andre kunstneriske detaljer.

 

For at inddrage befolkningen, vil vi gerne prøve og finde frivillige som har lyst til at hjælpe til med installationen.
 

Eventet kommer til at ske medio December 2019, hvor lysinstallationen kommer til at være tændt og slukket i ca. 1 uge.”

 

Projektbeskrivelse og budget er vedlagt som bilag.
 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Projektet Lumnious Greenland har modtaget 150.000 fra kommunens Sermeq pulje.

 

Projektet Lumnious Greenland har planer om at lave lysinstallationer i hele kommunen.
I forbindelse med lysinstallationer i kommunens øvrige byer, vil der blive søgt om midler hos de respektive lokaludvalg uden for Nuuk.

Nuuk lokaludvalg har i 2018 tildelt 118.658 kr. til indkøb af lamper med henblik på fremtidige lysinstallationer. Lamperne blev senest brugt under kulturnatten 2019, hvor facaderne på blok 9 og 10 blev lyst op. Lamperne er indkøbt som kommunens ejendel og kan også anvendes til eksempelvis scene- og teater arrangementer.

Indstilling

Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Projektbeskrivelse

3. Budget

Naleraq Eugenius erklærer sig inhabil og forlader lokalet.

Det besluttes, at ansøgningen i mødekommes og der tildeles 243.123,00 kr. bemærkning om, at Kommuneqarfik Sermersooq ved tildeling af midlerne, vil eje de indkøbte lamper.
I forbindelse med at lysinstallationen tændes den første dag, vil Nuuk Lokaludvalg lave et arrangement, hvor alle borgere inviteres til varm kakao og æbleskiver eller lignende.