Ansøgning – Kunst i blokkene

Ansøgning – Kunst i blokkene

Den 5. juli 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til kunstprogrammet under Nuuk Nordisk Kulturfestival med særligt fokus på at skabe alternative udstillingsrum og udstillinger.

 

Der søges om i alt 93.000 kr.

 

I ansøgningen står der blandt andet følgende:

“I samarbejde med Nuuk Nordisk, Disco Art Festival og Teater Freez Production ønsker Nuuk Kunstmuseum at skabe nogle alternative udstillingsrum og udstillinger under Nuuk Nordisk Kulturfestival.

 

Teater Freez Production har modtaget midler til at skabe teaterforestillingen Sletten i blokkene i Nuuk under Nuuk Nordisk Kulturfestival. De lejer to nedlagte børnehaver, men der er nogle mindre rum til overs som vi drømmer om at fylde med små mærkelige og eksperimenterende udstillinger, som folk fra Nuuk kan gå på opdagelse i.

 

Med støtte fra Sermeq puljen skabte Bolatta Silis-Høegh en micro udstilling i Holms hus, der på bare tre dage blev besøgt af 250 mennesker. Det har været en kæmpe oplevelse for folk, og det har givet os endnu mere lyst til at eksperimentere med små og anderledes rum. Nu har vi fået lov til at placere kunst i blok 2 og 6, og det håber vi i vil støtte.

 

Vi ønsker først og fremmest at gøre plads til yngre kunstnere. Vi har lavet foreløbige aftaler med nyuddannede fra Århus Kunstakademi Parma O. Brandt, med Inuuteq Storch, Ivinguak Storch Høegh og så skaber kunstnerkollektivet LARM – ved Jacob Fælling og Kenneth Olsen der skaber en udstilling med en fortolkning af lokale menneskers fortællinger omkring HOME // HJEM // ANGERLARSIMAFFIGA. Som udvidelse til programmet drømmer vi samtidig om at invitere kunstnerne fra Disco Arts Festival til at lave performance i rummene. Da de i forvejen kommer til Nuuk, er der kun tale om aflønning til kunstnerne i forbindelse med den specifikke performance vi drømmer om.”

 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Til orientering har Nuuk Lokaludvalg i 2019 tildelt nedenstående midler i forbindelse med Nuuk Nordisk Kulturfestival:

– Nuuk Nordisk Kulturfestival (gratis armbånd til hjemløse, samt arrangementer målrettet børn og unge): 300.000 kr.

 

– Teater Freez Productions (teaterforestillingen Sletten i blokkene): 200.000 kr.

 

– Nordisk Koncertkor: 34.000 kr.

 

Hertil har Kommuneqarfik Sermersooq i 2019 støttet Nuuk Nordisk med i alt 800.000 kr.
Der er afsat 300.000 kr. kommunens budget for 2019 samt tildelt 500.000 kr. fra Sermeq puljen.

 

Bemærkninger fra Afdeling for Kultur og Event:
Afdeling for Kultur og Event bemærker, at det er et spændende projekt der udfordrer befolkningens forestillinger af rum og byrum. Projektet bidrager også til et af målene af kommunens hovedstadspolitik, nemlig at fremme mere synlig kunst i bybilledet.

 

Indstilling

Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Budget

Nivi Christensen erklærer sig inhabil og forlader lokalet.

Det besluttes, at ansøgningen i mødekommes og der tildeles 93.000 kr. til formålet.
2 stemte blankt og 7 stemte ja