Ansøgning – Kokoro Live, Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019

Ansøgning – Kokoro Live, Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019

Den 5. august 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til Kokoro-koncert som afholdes under Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019. Der ansøges om i alt 10.000 kr. til betaling af honorar til 4 musikere.

 

I ansøgningen står der blandt andet følgende:

Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019 (NNK) har inviteret mit orkester og mig til at spille vores Kokoro-album ved årets festival: otte kærlighedssange på otte forskellige sprog. (…) NAPA har givet rejsestøtte og nu ansøger vi Nuuk Lokaludvalg om støtte til vores honorarer.

Vi skal både opføre den unikke Kokoro-koncert, men spiller også i flere andre koncerter samt deltager ved workshops og netværksaktiviteter, nu vi er samlet her. Publikum får en oplevelse ud over det sædvanlige med sprog og kulturelle krydsninger. De får at høre hvordan sprog påvirker musik, de møder musik på andre sprog end de er vant til og ikke mindst vil de mærke at musik ikke behøver blive forstået med hjernen for at kunne have en effekt i hjertet.

 

NNK giver et deltagerhonorar per mand på 2.700,-, hvilket er en meget lille sum for

flere dages arbejde. Derfor håber vi på jeres velvilje omkring støtte på 10.000 kroner, som vi deler og dermed får en mere rimelig betaling for vores alsidige kunstneriske indsats. ”

 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Til orientering har Nuuk Lokaludvalg i 2019 tildelt nedenstående midler i forbindelse med Nuuk Nordisk Kulturfestival:

– Nuuk Nordisk Kulturfestival (gratis armbånd til hjemløse, samt arrangementer målrettet børn og unge): 300.000 kr.

 

– Teater Freez Productions (teaterforestillingen Sletten i blokkene): 200.000 kr.

 

– Nordisk Koncertkor: 34.000 kr.

 

Hertil har Kommuneqarfik Sermersooq i 2019 støttet Nuuk Nordisk med i alt 800.000 kr.
Der er afsat 300.000 kr. kommunens budget for 2019 samt tildelt 500.000 kr. fra Sermeq puljen.

Indstilling

Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

Det besluttes, at der gives afslag på ansøgningen med bemærkning om at det ikke er et åbent arrangement for alle borgere.