Ansøgning – International Museumsdag

5F: Ansøgning – International Museumsdag

Lokaludvalget har d. 15. marts 2019 modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra Nuuk Kunst Museum. Der søges om i alt 26.000 kr. til at virkeliggøre den internationale museumsdag med efterfølgende udstilling og performance art fra d. 18. Maj – 31. Juli 2019.

Ifølge ansøgningen er temaet og formålet med den internationale museumsdag følgende:

”Tema: Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition. Med årets tema på den nationale museumsdag, har kunstmuseet et samarbejde med Natascha Pedersen om at levendegøre Nuuk Kunstmuseums kunstsamling. På denne måde ønsker vi at skabe bro mellem kunstmuseets samling og moderne kunstformer i Grønland. Natascha vil finde inspiration i kunstmuseets kunstsamling, og der vil blive udarbejdet fire looks, som skal styles på fire modeller.

De fire modeller skal så være en del af kunstmuseets udstilling i samlingen i 2 timer den 18. maj. Det vil være en form for performance, hvor modellerne bevæger sig i kunstmuseets udstillingsrum. Der vil være tilknyttet en fotograf. Projektet skal munde ud i en udstilling af fotos fra eventet ifm. med Nationaldagen den 21. juni.

Herefter vil der være en artisttalk med Natascha Pedersen. Fotos vil også blive brugt på kunstmuseets sociale medier, Natascha Pedersens egne platforme for sociale medier, Colourful Nuuks branding af Nuuk Eventet vil på denne måde nå længere ud end kunstmuseets vægge. ”

Målgruppen er borgere i alle aldersgrupper, kunst- og kulturinteresserede. Arrangementet er gratis, og åbent for alle.

Følgende er vedlagt som bilag: ansøgning, projektbeskrivelsen og budget.

Bemærkninger fra Sekretariatet
Der er søgt om 30.000 kr. hos kommunens Sermeq pulje.

Indstilling
Der indstilles til:

  • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

    Bilag
    1. Ansøgning, projektbeskrivelse og budget

Beslutning

Nivi Christensen forlader lokalet, da hun som leder af kunstmuseet erklærer sig inhabil.

Det besluttes, at Nuuk Lokaludvalg tildeler 26.000 kr. til formålet og håber at projektet kan være med til at sætte Nuuk på det internationale landkort.