Ansøgning fra NIPITU.

NIPITU bliver afviklet i Tasiilaq i 2019 og i den forbindelse bliver der ansøgt om 35.000 kroner, det kan i ansøgningen ses, at midler til andre formål er skaffet. NIPITU blev også afviklet i 2018 i Tasiilaq hvilket man også har planer om at afvikle i år, formålet er at lære børn og unge at træde frem og spille og at komme på scenen samt at lære dem at åbne sig. Da erfaringer har vist metoden har fordele i forhold til at de åbner sig godt.

 

NIPITU bliver afviklet i Tasiilaq i perioden fra den 7. – 18. oktober 2019, børn og unge i alderen fra 12 – 25 år har mulighed for at deltage. Arrangementet vil vare 10 dage og forskellige lege og læring vil være en del af programmet. Der er udfærdiget planer for hver dag, hvor workshops, fælles musik, fælles sang, undervisning i brug af musikinstrumenter samt undervisning i at spille musik efter noder er nogle af arrangementerne.

Formålet er at afvikle fritidsaktiviteter med udgangspunkt i musik. Grundlaget er: Fælles arrangementer, motivation samt læring i forhold til større selvtillid.

 

Ansøgningen blev godkendt.