Ansøgning fra Musikskolen i Paamiut

Musikskolelederen Enok Poulsen har fremsendt en skrivelse vedr. ansøgning om kr. 10.100.- til anlæggelse af gulvtæppe på grund af for meget ekko i Musikskolen.

Der gives afslag til ansøgning da forvaltningen selv kan sørge for det.