Ansøgning – Fødeafdelingen, Dronning Ingrids Hospital

 

Den 22. februar 2019, har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra fødeafdelingen, Dronning Ingrids Hospital. Der søges om 20.000 kr. til inventar.

Ansøgning med budget er vedhæftet som bilag. I ansøgningen står der blandt andet:

”Jordemødrene på DIH ønsker at forbedre oplevelsen af fødestuen for landets fødende. Fødeafdelingen blev flyttet til nye, store lokaler i april 2014, men det øgede fokus på at skærme det kliniske billede af at være på et hospital er en mangelvare – og de fleste fødsler forløber helt normalt og uden komplikationer, hvorfor vi ønsker at bringe lidt mere hjemlig stemning og hygge ind på de kliniske stuer.

Vi ønsker at få økonomisk hjælp til fx at indkøbe:

 • Små transportable højtalere

 • LED bloklys

 • Rebozo’er

 • Skabe

 • Mørklægningsgardiner (hvid)

 • Projektor”

Bemærkninger fra sekretariatet:

Sekretariatet gør opmærksom på, at sundhedsvæsnet og Dronning Ingrids Hospital hører under Selvstyret og dermed er uden for Kommunens område.

I henhold til § 32 stk. 4. i den kommunale styrelseslov kan dispositionsbeløb til Lokaludvalgene anvendes til (…) offentlige høringer, kultur, sport eller sociale aktiviteter.

Hertil fremgår det af Lokaludvalgets vedtægter §2 Stk. 4. og stk. 5. at:

Lokaludvalgets puljemidler skal fremme samarbejdet mellem lokalområdets beboere, foreninger, kommunale politikere og myndigheder og bevare, samt videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

Ved anvendelse af puljemidlerne, skal der lægges vægt på:

 • Aktiviteter der styrker fællesskabet og livskvaliteten i lokalområdet

 • Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner på tværs af alder, etnisk baggrund og andre skel

 • Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner indenfor den samme, brede gruppe – eksempelvis aktiviteter for bydelens ældre eller for bydelens børn og forældre samt bydelens marginaliserede grupper

 • Aktiviteter og tilbud, der fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og kunstneriske miljø samt fritidslivet i byen

 • Puljemidler kan også finde anvendelse i forbindelse med offentlige høringer, workshops, projekter og andre aktiviteter eller opgaver, som lokaludvalget selv tager initiativ til.

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

Bilag
1. Ansøgning fra Fødeafdelingen, Dronning Ingrids Hospital d. 22. februar 2019.

Lokaludvalget giver afslag på ansøgningen (6 stemte i mod og 1 stemte for) med bemærkning om, at det ikke er foreneligt med Lokaludvalgets vedtægter og tildelingskriterier at give økonomisk støtte til inventar på fødeafdelingen. Lokaludvalget vil dog anbefale Fødeafdelingen, at søge om midler hos Helene og Svend Junges fonden.