Ansøgning – Digital dannelse, Youtube

Ansøgning – Digital Dannelse, Youtube

 

Mandag d. 8. april 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til et projekt i Nuuk hvor der gennem workshops og foredrag sættes fokus på digital dannelse i forhold til unges brug af Youtube. Der søges om i alt 163.790 kr.

Der er ønske om at realisere projektet i efteråret 2019

I projektbeskrivelsen står der blandt andet:

”(…) hvordan bruger man YouTube som medie og arbejdsredskab? Hvordan forholder vi os til etikken på de nye medier og hvad kan vi bruge det til? Hvor alvorligt skal vi tage de nye medier, og hvordan kan vi og skal vi ruste vores børn, unge og iværksættere til at blive dygtige og gode

brugere. Det kunne vi gennem workshops og foredrag godt tænke os at sætte på dagsorden.

Vi kan samle nogen af de bedste influencers, både fra Danmark og Grønland, der kan tage emnet om YouTube op. Mediet kan bruges både som underholdning, men kan også være et let tilgængeligt og nemt arbejdsredskab, som kan danne bro mellem afsender og modtager. Vi

kan lave åbne debatter, for forældre og iværksættere, for skoler og de unge, så de kan opnå større bevidsthed om onlinelivet anno 2019. For internettet er kommet for at blive, og kan være med til at skabe fokus på livet, hverdagen og turismen i Grønland.

Hvem

Lisbeth Karline Poulsen

Uddannet billedkunstner fra Århus Kunstakademi. Vil fungere som kontakt og projektleder, bindeled mellem de forskellige events i Nuuk. Oprindeligt fra Uummannaq.

Mia Ben-Ami

Skaber af podcasten digital dannelse i øjenhøjde, youtuber, radiojournalist, kulturformidler og moderator på oplæg og debatter. Mia har desuden været en del af advicory boardet på Youtube-festivalen Youtuopia i Thy (efteråret 2018) www.miabenami.dk

Rasmus Kolbe, kendt som Lakserytteren

Influencer, youtuber, prisvindende snapchatter. Med mere end 1 million følgere på de sociale medier. Rasmus deltager i forskellige konferencer om sociale medier i hele verden, og har i mange forskellige sammenhænge debatteret youtube og sociale medier på bl.a. Folkemøde, Deadline på DR2, på radio 24syv med flere.

Natachap (Natascha Petersen)

Grønlands helt egen YouTube stjerne.

Med over 114.000 følgere på Instagram og mere end 10.000 følgere på youtube har hun formået at skabe sig få en karriere på de sociale medier.

Johan S. Jensen

Fotograf og youtuber. Johan er kendt for sine rejsevlogs. Johan vil gerne gøre en forskel i verden og bruger sin youtubekanal til bl.a. at nedbryde tabuer.

Program (udkast)

Gymnasiet og folkeskoler:
Præsentation, oplæg og debat på gymnasiet. Debatten vil være relevant

i samfundsfag, kulturfag, dansk, medie, filosofi og som supplement til sprogfag.

Samme program afholdes i en tilpasset udgave til overbygningselever i folkeskoleklasser i Nuuk og evt. i Katuaq. Om ikke andet på skolerne.

Åbent arrangement:
Arrangement om sociale medier for byens borgere f.eks iværksættere og forældre. Her vil vi via oplæg og debat sætte fokus på digital dannelse og de sociale medier.

Workshops med danske influencers for forskellige målgrupper

(med inspiration fra Youtopia : (http://www.thy360.dk/kalender/youtopia-festival–en-youtube-festival-ithy.7952.aspx)

Under besøget vil vi samtidig gerne, at de danske influencers oplever Grønland og noget af alt det Grønland kan som rejsemål. Der vil derfor være afsat tid til at de kan komme rundt og se og filme, og dele video og billeder fra deres besøg. På den måde ønsker vi at sætte Grønland på dagsorden og kommer tættere på de danske unges bevidsthed. Håbet er at kunne inspirere flere i Grønland til at blive indholdsskabere på de sociale medier, samt at have fokus på den digitale dannelse.”

 

  1. fra sekretariatet
    Forvaltning for Børn og Skole er i dialog med projektlederen om et kursus for skoleelever om anvendelsen af sociale medier samt hvilke muligheder og udfordringer, der er i det. Forvaltning for Børn og Skole hilser et samarbejde velkomment og mener at det er yderst relevant at tage dette tema op, da det er noget der fylder meget i børn og unges liv, men en verden som kan være vanskelig for skolen og skolelærerne at forstå og få adgang til.

Indstilling

Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Projektbeskrivelse og budget

Nuuk Lokaludvalg giver afslag på ansøgningen med bemærkning om, at ansøgning med tilhørende projektbeskrivelse, ikke er detaljeret nok. Der henvises særligt til ønsket om et mere uddybende program samt information om det konkrete indhold på foredrag og workshops samt formen på det.