Ansøgning – Chefs in Residence, Sermersooq Business Council

5J: Ansøgning – Chefs in Residence, Sermersooq Business Council

Lokaludvalget har d. 28. marts 2019 modtaget ansøgning fra Sermersooq Business Council om økonomisk støtte til projektet Chefs in Residence. Der søges om i alt 170.200 kr.

Ansøgningen og projektbeskrivelse er vedhæftet som henholdsvis bilag 1 og 2.
I ansøgningen står der blandt andet:

”Chefs in residence projektet er en udveksling af dygtige kokke mellem Nuuk og Austurland (Øst Island) Projektet har til formål at:

 • inkludere lokalsamfundet i dialogen om lokal madkultur og fødevarer

 • skabe innovation og udvikling på fødevareområdet, ved at teste, involvere og evaluere

 • skabe udveksling blandt fagfolk for personlig og faglig udvikling, et udvidet råvare kendskab og ny inspiration

 • være vært for hinanden, og opleve egen hverdag med nye øjne. Dét vi plejer at gøre, er måske unikt for andre?

 • etablere grundlag for et fast samarbejde, som kan tilbyde ”Chefs in Residence”- udveksling fremadrettet

 • samarbejde på tværs af Nordatlanten og brancher, og dermed tilbyde spændende events, der skaber rejse- og bo-lyst

 • brande og markedsføre Austurland og Colourful Nuuk som maddestinationer i Nordatlanten.

Projektet inkluderer lokalsamfundet og erhvervslivet, ved at danne grundlag for udvikling af spændende events og/eller workshops med udgangspunkt i lokal madkultur og lokale råvarer.”

Bemærkninger fra sekretariatet:

Kultur og Event afdelingen støtter op om ansøgningen. Kultur og Event afdelingen ser stort potentiale i samarbejdet med Austurland og den vidensdeling projektet medfører.

Derudover håber vi på at blive inviteret i udviklingen af projektet i Nuuk og er klar til at bidrage med ressourcer i forbindelse med afholdelse af arrangementer for lokalsamfundet.

I forhold til gennemførelse vil vi henvise til, at Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019 afholdes i Nuuk i uge 41. Det kunne være gavnligt at afholde residence programmet i denne periode.

Afdeling for Vækst og Bæredygtighed støtter sagen og håber at der kan opstå synergi mellem Food-LaB og Chefs in Residence. Alle initiativer, der støtter op omkring udvikling af gastroområdet vil være med til at styrke turismen.

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter ansøgningen og beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet.

Bilag

 1. Ansøgning

 2. Projektbeskrivelse

 3. Budget

Beslutning

Nuuk Lokaludvalg giver afslag på ansøgningen med følgende bemærkning:
Lokaludvalget synes at projektet er en rigtig god idé, men projektet imødekommer ikke i tilstrækkelig grad Lokaludvalgets tildelingskriterier i forhold til at nå bredt ud og involvere borgere og lokalområder i Nuuk.

(5 stemte i mod, 2 stemte blankt og 1 stemte for).