Ansøgning – “Brug for madkasser”, Qualture

Ansøgning – “Brug for madkasser”, Qualture

Søndag d. 26. maj har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til projektet ”brug for madkasser” som klimainitiativet Qualture står bag. Formålet med initiativet er, at få borgerne i Nuuk til at benytte genanvendelige madkasser fremfor engangsemballage, når de køber take-away frokost i byens restauranter, cafeer og kantiner.

 

Der søges om i alt 52.000 kr.

 

I projektbeskrivelsen står der blandt andet:

 

”(…) formålet er:

 

  • At nedbringe brugen af engangsemballage i Nuuk og skabe en mere bæredygtig og miljøvenlig frokostkultur.

 

  • At sætte forbrug-smid-væk-kulturen til diskussion over frokostbordene og engagere borgerne i at udvikle en bæredygtig frokost- og forbrugskultur i Nuuk. Vi tror at bæredygtige madkasser kan være med til at skabe debat og inspiration over frokostbordene. Vi ser frokosten som et oplagt rum for diskussion og udveksling af synspunker om bæredygtighed, fordi mange forskellige mennesker spiser frokost sammen. Derfor handler projektet om madkasser.

 

Gennemførelse af projektet forløber som følger:

 

  1. Indledningsvist opsøges restauranter, cafeer, delikatesser og kantiner med henblik på deltagelse i projektet.
  2.  Spisestederne hvor madkasserne kan benyttes får udleveret et klistermærke til ophæng et synligt sted i butikken. Klistermærket signalerer at virksomheden eller butikken har taget stilling til brug af genanvendelig emballage kontra engangsemballage. Dette skaber god miljømæssig brandingværdi for virksomhederne. Klistermærkerne gør samtidig borgerne opmærksomme på, hvor madkasserne kan benyttes.
  3. Vi uddeler de bæredygtige madkasser i Nuuk Center til byens borgere. Alle har mulighed for at få en madkasse, så længe de besvarer et spørgeskema om frokost- og forbrugsvaner i forhold til engangsemballage. Madkasserne kan benyttes til take-away frokost i de af byens restauranter, cafeer, delikatesser og kantiner, som vi har lavet aftaler med. Vi sigter mod at der gives en rabat ved brug af de bæredygtige madkasser, idet spisestederne sparer en udgift til indkøb af engangsemballage.
  4. Via #brugformadkasser kan borgerne dele ”madkasseoplevelser” på de sociale medier (Facebook og Instagram). Den vedlagte infofolder i madkasserne beskriver dette. ”

 

Indstilling

Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

Beslutning
Nuuk Lokaludvalg giver afslag på ansøgningen med følgende bemærkning:
Nuuk Lokaludvalg synes godt om ideen og anerkender tankerne bag projektet samt projektets formål. Såfremt lokaludvalget skal støtte projektet, ønskes der en mere detaljeret og gennemarbejdet plan, som eksempelvis indeholder svar på følgende:

  • Konkrete aftaler med restauranter/kantiner eller tilsagn fra restauranter om samarbejde
  • Hvem deles madkasserne ud til? Hvem er målgruppen?
  • Hvordan ser madkasserne ud? Vil der være trykt et budskab/tekst på dem, så modtagerne ved hvad formålet er, eller skal der køre en kampagne?
  • Plan for efterforløb – hvad sker der efter de 200 madkasser er blevet delt ud? Evalueres projektet? Udvides projektet? Købes der flere madkasser eller kan man hente mad i hvilken som helst slags madkasse, som man har med hjemmefra?

 

Nuuk Lokaludvalg ønsker held og lykke med projektet og modtager gerne en ny ansøgning.