Ansøgning – Barndomshjem, Nuuk Lokalmuseum

Ansøgning – Barndomshjem, Nuuk Lokalmuseum

 

Den 5. august 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning fra Nuutoqaq / Nuuk Lokalmuseum om økonomisk støtte til at lave en udstilling i Niels Lynges hus. Der søges om i alt 40.000 kr.

 

I ansøgningen står der blandt andet følgende:

“Formålet med projektet er at lave en udstilling, som inddrager borgere i Nuuk og deres refleksion over, hvad et barndomshjem er i forbindelse og efter Nuuk Nordisk 2019. De tre museer i Nuuk (Nuutoqaq/Nuuk Lokalmuseum, Nuuk Kunstmuseum og Nunatta Katersugaasivia) vil gerne sætte Niels Lynges Hus i spil og lade lokale som udefrakommende opleve dette hjem på en anderledes måde.

 

Niels Lynges Hus ligger på Gertrud Raskvej 24 og er et hus bevaret med møbler og genstande fra 1950erne, som en fortælling om den tid. Det var ejet af pastor Niels Lynge. Huset har to etager; nedenunder står Niels Lynges stuer, ovenpå er montrer, hvor udstillingerne kan skiftes. Huset hører under Nuutoqaq/Nuuk Lokalmuseum.

 

Til underetagen vil vi skabe et en podcast, hvor radio og musik fra 50erne blander sig med Lisa Lynges Hesseldahls (datter af Niels Lynge) fortællinger fra sin barndom i huset og byen. Under Nuuk Nordisk afspilles den som et fortællende og stemningsskabende lydlandskab i underetagen. Efter Nuuk Nordisk bliver podcasten integreret på Nuutoqaq/Nuuk Lokalmuseum, som blivende tilbud (…)

 

I overetagen vil vi gerne inddrage nuummiutters genstande indsamlet ud fra temaet barndomshjem. (…) Alle genstande samles ind med en fortælling om, hvorfor denne genstand symboliserer, minder om eller er et barndomshjem.

 

LARM vil udover udstillingen i Niels Lynges Hus, lave ”satellit” udstillinger af genstandene ved plakater og projektioner i byens rum og inddrage borgere og byens folk i workshops i for eksempel Nuuk Center og Katuaq. LARMs projekter er funderet på høj inddragelse af lokalmiljøet, og denne inddragelse er med til at forme deres produkt – om det er udstilling, publikation eller noget andet.

 

Vi vil få strikket hjemmesko eller sokker i alle størrelser, som besøgende kan tage på (i stedet for blå futter over udeskoene); for at skabe hjemlighed og en stemning fra den tid, huset udstiller. ”

 

Bemærkninger fra Sekretariatet

Til orientering har Nuuk Lokaludvalg i 2019 tildelt nedenstående midler i forbindelse med Nuuk Nordisk Kulturfestival:

– Nuuk Nordisk Kulturfestival (gratis armbånd til hjemløse, samt arrangementer målrettet børn og unge): 300.000 kr.

 

– Teater Freez Productions (teaterforestillingen Sletten i blokkene): 200.000 kr.

 

– Nordisk Koncertkor: 34.000 kr.

 

Hertil har Kommuneqarfik Sermersooq i 2019 støttet Nuuk Nordisk med i alt 800.000 kr.
Der er afsat 300.000 kr. kommunens budget for 2019 samt tildelt 500.000 kr. fra Sermeq puljen.

 

Bemærkninger fra Afdeling for Kultur og Event:
Afdeling for Kultur og Event bemærker, at det er en interessant forvandling af en af Nuuks kulturskatte. Det er et inddragende projekt, der aktiverer lokalsamfundet og får deltagende og besøgende til at reflektere over betydningen af et hjem i Nuuk. Afdeling for Kultur Event ser gerne flere samarbejder blandt byens kulturinstitutioner og støtter derfor op om fællesansøgningen.

Indstilling

Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning og budget

Nivi Christensen og Ujammiugaq Engell erklærer sig inhabile og forlader lokalet.

 

Det besluttes, at ansøgningen imødekommes og der tildeles 40.000 kr. til formålet med bemærkning om, at det er særligt positivt at dele af udstillingen strækker sig længere end den periode, hvor Nuuk Nordisk Kulturfestival finder sted.