Ansøgning – 20 års Jubilæum, Timersoqatigiiffik Qeersaat

Ansøgning – 20 års Jubilæum, Timersoqatigiiffik Qeersaat

Den 14. juni 2019 har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af 20 års jubilæum for ældreforeningen Timersoqatigiiffik Qeersaat. Jubilæet skal afholdes d. 1. oktober 2019 i Katersortarfik.

 

Der søges om i alt 40.600 kr. til afholdelse af kaffemik og rejseudgifter til deres æresgæst.

 

Budget fremgår af ansøgningen, hvori der også står følgende:

 

Formålet er at markere foreningens 20 års jubilæum for Nuuk borgere med kaffemik og oplysning om vigtigheden af bevægelse, når man bliver ældre. Bevægelse forebygger f.eks. ledsmerter og ensomhed. Primus motor i opstarten af ældreidræt i Nuuk og herefter udbredelsen over hele Grønland, vil vi gerne invitere til Nuuk

 

I budgettet fremgår det bl.a. at der er afsat penge til lønning af skoleklasser, som muligvis kan hjælpe til under arrangementet, samt kørsel af de borgere der er gangbesværede.

 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Ansøger har oplyst til sekretariatet, at det er alle borgere i byen, der inviteres til kaffemik. Det forventes, at der vil være mellem 1000-1500 deltagende. Om aftenen vil foreningen selv arrangere middag for foreningens medlemmer og deres gæster.

Indstilling

Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

Det besluttes, at ansøgningen imødekommes og der tildeles 40.600 kr.
9 stemte for og 1 stemte blankt.