Ansøgning 1 – Pop-up Performance

Udvalgets kommentarer:
– Udvalget anså ansøgningen for moderne.
– Udvalget var positiv over for udbredelsen i alle tre bydele. 
– Udvalget var bekymret for andelen af løn i ansøgningens budget.
– Udvalget var ligeledes bekymret for ansøgningens fokusering på blot en person, og den manglende deltagelse af andre end selve danseren.

Udvalget afviste ansøgningen på baggrund af, at det ikke opfattes som udvalgets opgave at give tilskud til virksomheder og enkeltpersoners løn. Udvalget opfordrer ansøgeren til at søge igen med større inddragelse af borgere og færre lønkroner.