Annullering af forslag til kommuneplantillæg 4A9-1 Uppittalik, Nuuk

Indstillingen er godkendt