Annullering af 12. September mødet

Man annullerede mødet og lokaludvalgets næste møde vil være 10. Oktober 2019.