Anmodning om udtrædelse fra Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

Indstillingen godkendes.

– Gruppen beslutter, at Knud Mathiassen (IA) bliver medlem af Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

– Siumut tager besluntingen til efterretning.