Anmodning om udtrædelse fra Udvalg for Børn og Skole samt valg af stedfortrædere

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger:

 – første pind godkendes. 

– Rasmine Geisler (IA) vælges som nyt medlem af Udvalg for Børn og Skole.

– Lone R. Pedersen (IA) vælges som stedfortræder for Rasmine Geisler (IA) i Udvalg for Børn og Skole 

– Nadia Olsen (D) vælges som suppleant for Justus Hansen (D) i  Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Siumut undlader at stemme.