Anmodning om udtrædelse

Medlem af lokaludvalget, Nadia Olsen, har anmodet om at udtræde fra lokaludvalget, da hun er blevet medlem af Kommunalbestyrelsen pr. 27. august 2019:

".. Hermed bekræfter jeg med at jeg vil træde ud af lokaludvalget, pga. At jeg er blevet medlem af kommunalbestyrelsen pr. 27 august 2019.
-Udvalgsmedlemmerne må selv vælge om de gerne vil arbejde videre mht. Hal timerne. Hvor borgere kan dyrke idræt sammen.
-Studenterhuset vil jeg tage selv op i kom.bestyrelsen når jeg kan det. Men det ville bare styrke projektet hvis der bliver ønsket også fra lokaludvalget. Så opfordring til dem som gerne arbejde sagen videre på.

Jeg er åbent for at blive kontaktet med det ovennævte emner – også ville gerne støtte lokaludvalgets arbejde fremover, og deltage i nogle arrangementer og måske enda hjælpe til om det er ok fra deres side. "

Hvis det godkendes at Nadia Olsen udtræder af lokaludvalget, bliver det Esmar Bergstørm der bliver medlem af lokaludvalget i stedet

Indstilling

– at det godkendes at Nadia Olsen udtræder fra lokaludvalget og

– at det tages til orientering at Esmar Bergstørm bliver medlem, hvis Nadia Olsens anmodning godkendes.  

Punktet godkendes og det tages til efterretning at esmar bergstrøm bliver medlem med en bemærkning om at  Ujammiugaq Engell overtager arbejdet med de sociale medier.