Anmodning om permanent udtrædelse

Indstillingen godkendes.

Hans Jukku Noahsen (IA) udpeges til medlem af hhv.:

Udvalg for Børn og Skole, Udvalg for Børn og Familie samt som Suppleant for Harald Bianco i Udvalg for Anlæg og Miljø.