Anmodning om permanent udtrædelse

Indstillingen godkendes.

Lone Rosengreen Pedersen (IA) indtræder på indstillede pladser.

S: dagsorden skal op til tiden, 4 dage før mødet.