Anmodning om orlov fra Kommunalbestyrelsen

Indstillingerne om Malene Lynges, Nivi Olsens samt Tillie Martinussens ansøgninger om orlov godkendes.

Som 1. viceborgmester vælges Randi Vestergaard Evaldsen (D), som 2. viceborgmester vælges Uju Petersen (IA).

Charlotte Pike (IA) indtræder som medlem af Udvalg for Anlæg og Miljø for Malene Lynge, og indtræder ligeledes som stedfortræder for Inge Olsvig Brandts stedfortræder i Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked. 

Michael Rosing (SA) indtræder som medlem i Udvalg for Børn og Skole for Nivi Olsen (D) og indtræder ligeledes som stedfortræder for Inge Olsvig Brandt (IA) i Udvalg for Børn og Familie.

Kommunalbestyrelsen tager til efterretning at Charlotte Pike (IA) indtræder i Kommunalbestyrelsen for Malene Lynge (IA) for Malene Lynge (IA) i hendes orlovsperiode,

og at  Michael Rosing (SA) indtræder i Kommunalbestyrelsen for Nivi Olsen (D) i hendes orlovsperiode.