Anmodning om midlertidig udtrædelse af Kommunalbestyrelsen

Indstillingen godkendes.