Anmodning om midlertidig udtrædelse af Kommunalbestyrelsen