Anmodning om indtrædelse efter orlov

Indstillingen godkendes.