Anmodning om genindtrædelse i Kommunalbestyrelsen efter orlov

Indstillingen godkendes.