Anmodning om fritagelse

18 Kommunalbestyrelsesmedlemmer godkender Asii Chemnitz Narups udtrædelse af kommunalbestyrelse og anmodning om fritagelse som borgmester. Justus Hansen undlader at stemme.

Kommunalbestyrelsen tager til efterretning at Charlotte Pike bliver fast medlem af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen godkender Storm Ludvigsens orlovs ansøgning.

Kommunalbestyrelsen tager til efterretning at Lone Rosengreen Pedersen indtræder som suppleant for Malene Lynge og Storm Ludvigsen under deres orlov.

Inuit Ataqatigiit og Samarbejdes Partiet vælger Charlotte Ludvigsen som borgmester. Demokraatit og Siumut undlader at stemme.  

Charlotte Ludvigsens poster i udvalgene fordeles således:

Ny medlem af Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked; Lone Rosengreen Pedersen

Stedfortræder for Henrik Rachlev i Udvalg for Økonomi og Erhverv;  Inge Olsvig Brandt.

Stedfortræder for Rasmine Geisler i Udvalg for Børn og Familie; Charlotte Pike