Anmodning om fratrædelse som Lokaludvalgsmedlem fra Steen Pike.

Dateret den 15. januar 2021, indsendte Steen Pike anmodning om fratrædelse som Lokaludvalgsmedlem. Suppleant Rene Leìcan blev efterfølgende spurgt, om han vil indtræde som lokaludvalgsmedlem. Han er indkaldt til mødet, da han accepterede anmodningen.
Instilling:
Steen Pike-ip anmodning om fratrædelse som lokaludvalgsmedlem tages til efterretning og godkendes.

Tages til efterretning.