Afholdelse af aktiviteter for borgerne

Sagsresumé:
1 I forbindelse med "Gør maj sund" skal der afholdes gåtur med de ældre, hvor alle får et kupon til lodtrækning. Derefter afholdes der en aktivitet for de ældre i midtbyen. Hvor der skal være forskellige aktiviteter, musik, sjove aktiviteter for dem.
Endvidere
2 Det samme med aktiviteter for unge.
samt
3 Aktiviteter for børn, jeg foreslår at Lokaludvalget skal være arrangører for dette, som vil gøre det lettere for alle.
jeg håber dette vil blive godt modtaget og vil gøre vores by livligere.
Forslagsgiver James O Ignatiussen

Med hensyn til "Gør maj sund", så er aktiviteterne ofte for sportsudøvere som løb, cross-fit osv. Der skal derfor være aktiviteter som er passende for dem som ikke udøver sport, for eksempel gåture med de ældre ved brug af stave, og opfordre koret i Tasiilaq til at optræde, det samme med folkedansere og de små trommedansere. Disse skal undersøges gennem Afdelingen for Sundhed, Fritid og Kultur og interessenterne. For hvem der skal arrangere "Gør maj sund", disse skal vi afholde møder med og sammen planlægge aktiviteterne.