Afgivelse af påbud om iværksættelse af socialfaglige undersøgelser

Orienteringen tages til efterretning.