Afgivelse af påbud om iværksættelse af socialfaglige undersøgelser

Indstillingen godkendes